Richtlijnen voor ontwerpers

Inleiding

Ultrabasic gaat over het vieren van creativiteit en we willen dat u betrokken bent bij elk aspect van Ultrabasic.

Het is zeer belangrijk dat alle Ultrabasic gebruikers de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren, inclusief auteursrechten en handelsmerken. Als u klant of browser bent, respecteer dan het auteursrecht en de handelsmerken van alle werken die u op Ultrabasic ziet of koopt. Dit is een essentieel principe van de Ultrabasic gemeenschap.

Wanneer u uw werk op Ultrabasic laat zien, is het voor de hele wereld te zien. U dient zich ervan bewust te zijn dat het publiceren van uw werk op deze manier wettelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dus het is aan u om ervoor te zorgen dat u geen wetten overtreedt door uw werk via Ultrabasic te publiceren.

Respecteer elkaar en respecteer de kunst die u hier vindt en u zult helpen om van Ultrabasic een inspirerende en prettige gemeenschap te maken.

Het is belangrijk dat u de onderstaande overeenkomst leest. Het gebruik van deze website betekent dat u deze overeenkomst accepteert. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

 • Juridische overeenkomst
 • Voorwaarden om in aanmerking te komen
 • Wijziging van deze overeenkomst
 • Onze service
 • Leden
 • Wachtwoorden
 • Inhoud op Ultrabasic plaatsen
 • Uw kunst te koop aanbieden op de fysieke producten
 • Een product kopen op Ultrabasic
 • U betalen nadat uw product is verkocht
 • Ultrabasic kan bestellingen annuleren
 • Levering
 • Beschadigde goederen
 • Overtollige Inventarisatie
 • Het rapporteren van ongepaste inhoud aan Ultrabasic
 • Specifieke waarschuwingen
 • Intellectuele eigendomsrechten en licentie
 • Beoordelingen
 • Gelinkte websites
 • Disclaimer
 • Vrijwaring
 • Privacybeleid
 • Beveiliging van informatie
 • Beëindiging van de toegang
 • Geschillenbeslechting
 • Algemeen
 • Dienstverleningsovereenkomst

Juridische overeenkomst

Alle bezoekers van de Ultrabasic website op www.ultrabasic.com gaan bij gebruik van de website een bindende wettelijke overeenkomst aan onder de volgende voorwaarden (de "overeenkomst"). De overeenkomst is tussen de gebruiker en Ultrabasic en het gebruik van deze website geeft aan dat u deze overeenkomst blijft accepteren.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen worden gebruikt door personen die onder het toepasselijke recht wettelijk bindende contracten kunnen aangaan. Onze diensten zijn niet beschikbaar voor personen jonger dan 16 jaar.

Wijziging van deze overeenkomst

Af en toe kunnen wij de voorwaarden van deze overeenkomst rectificeren en zullen wij u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij Ultrabasic hebt geregistreerd of door informatie over de wijzigingen weer te geven op onze homepage, of beide. Hoe dan ook, uw voortgezette gebruik van de website wordt beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

Onze service

Ultrabasic biedt een scala aan diensten die u in staat stellen om kunst te publiceren, te verkopen, te bespreken en te kopen; te communiceren met andere leden; en de voordelen van Ultrabasic's facilitering van productimplementatie te ontvangen, inclusief betalingsverwerking, klantenservice, productie van producten van derden. Daarnaast zorgt Ultrabasic voor de levering van het fysieke product aan uw klant.

Elke inhoud die u uploadt naar het portfoliogedeelte van uw account wordt beschreven als uw "kunst". De digitale inhoud op de website ("uw inhoud") kan informatie, tekst, gegevens, afbeeldingen, foto's, geluid, video, muziek of enig ander materiaal zijn dat door gebruikers online is geplaatst. Uw kunst kan door alle gebruikers van de website worden bekeken zodra u besluit deze te publiceren. U kunt een product bestellen op basis van uw eigen kunst of u kunt uw kunst te koop aanbieden als onderdeel van de verkoop van een fysiek product. Indien u of een klant besluit een bestelling te plaatsen, dan zal Ultrabasic uw instructies doorsturen naar derden die het fysieke product in de door u of de klant aangegeven vorm ("het product") zullen vervaardigen en verzenden.

Leden

U kunt een geregistreerd lid van de website worden door een wachtwoordbeveiligd account aan te maken. U dient een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren wanneer u zich registreert om lid te worden. Ultrabasic kan elke gebruikersnaam weigeren die het ongeschikt acht en/of een persoon weigeren om lid te worden.

Alle informatie die u kiest om te publiceren in het publieke gedeelte van uw profiel kan worden bekeken, verspreid of gelinkt binnen de website of in de loop van het leveren van de Ultrabasic dienst. Wij geven om uw privacy en u kunt ons privacybeleid lezen als u wilt weten hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Wachtwoorden

U bent verantwoordelijk voor acties die op de website worden ondernomen met behulp van uw wachtwoord, met inbegrip van aangekochte of verkochte producten en weergegeven inhoud of verzonden berichten, zelfs als deze acties niet door u zijn goedgekeurd of overwogen. U bent zelf verantwoordelijk voor elk verlies dat wordt veroorzaakt door het gebruik van uw wachtwoord door u, of door een andere persoon.

U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord niet aan een ander persoon bekendmaakt en dat u uw wachtwoord niet bewaart waar het door iemand anders dan u kan worden gekopieerd of gebruikt. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u het onmiddellijk wijzigen.

Het plaatsen van inhoud op de Ultrabasic-website

U behoudt het auteursrecht op alle content die u indient of uploadt naar de website. Om de diensten van Ultrabasic te ontvangen, verleent u Ultrabasic een niet-exclusieve licentie om de content te gebruiken en te archiveren in overeenstemming met of zoals redelijkerwijs voorzien in deze overeenkomst.

Wanneer u inhoud op de website indient of uploadt, verklaart en garandeert u dat:

 • dat u eigenaar bent van alle auteursrechten op de inhoud, of dat u, indien u niet de eigenaar bent, toestemming heeft om de inhoud te gebruiken, en dat u alle rechten heeft om de inhoud weer te geven, te reproduceren en te verkopen;
 • de inhoud die u uploadt zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit, met inbegrip van het auteursrecht, de morele rechten, het handelsmerk, het octrooi of het recht op privacy of publiciteit;
 • uw gebruik van de website zal voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften;
 • de inhoud bevat geen materiaal dat een persoon, volk, ras, godsdienst of religieuze groepering belastert of belastert en is niet obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins verwerpelijk;
 • de inhoud bevat geen kwaadaardige code, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computerprogrammeringsroutines die een systeem, programma, gegevens of persoonlijke informatie kunnen beschadigen, verstoren, stiekem onderscheppen of onteigenen; en
 • de inhoud is niet misleidend en bedrieglijk en biedt of verspreidt geen frauduleuze goederen, diensten, regelingen of promoties.

Ultrabasic behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te bekijken en indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht, te verwijderen en/of uw account te annuleren, omdat die inhoud in strijd is met uw overeenkomst met ons en/of met de toepasselijke wetgeving, of anderszins. U gaat ermee akkoord Ultrabasic te vrijwaren voor alle directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door uw schending van een of meer van deze garanties.

Uw kunst te koop aanbieden op een fysiek product

Elk lid kan zijn of haar kunst te koop aanbieden op een fysiek product op de website door Ultrabasic aan te wijzen om de transactie te faciliteren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Services Agreement in Bijlage A. Door in te stemmen met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van de Servicesovereenkomst in Bijlage A, die van toepassing zijn vanaf de datum waarop u uw eerste kunst te koop aanbiedt op een fysiek product.

Het kopen van een product op Ultrabasic

Gebruikers kunnen producten kopen op de Ultrabasic website met behulp van een geldige creditcard of het PayPal-systeem.

U hoeft geen lid te zijn om een product te kopen.

De prijs die u betaalt staat vast op het moment van bestellen.

U mag een bestelling niet annuleren als deze eenmaal is ingediend.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het leveringsadres van het product correct is. Ultrabasic neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor een product dat een klant niet ontvangt vanwege fouten in het aan ons opgegeven afleveradres.

Wij geven geen garantie, onderschrijven, doen geen uitspraken over of bevelen geen enkele inhoud of kunst aan die door een lid wordt aangeboden of verstrekt.

U betalen nadat uw product is verkocht

De betalingsvoorwaarden worden uitgelegd in de dienstenovereenkomst.

U instrueert Ultrabasic om onjuiste bestellingen te annuleren.

U erkent dat ondanks onze redelijke voorzorgsmaatregelen producten tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie kunnen worden vermeld of niet beschikbaar kunnen zijn. Dit kan het gevolg zijn van een fout of een soortgelijke onoplettendheid. U erkent dat wij een bestelling niet kunnen faciliteren als er een dergelijke fout bestaat en geeft ons hierbij de opdracht om een dergelijke bestelling te annuleren en andere maatregelen te nemen als dat nodig is.

U geeft ons toestemming om een bestelling te annuleren als wij van mening zijn dat deze in strijd is met deze overeenkomst of met de rechten van een persoon of met de wet. We kunnen een bestelling annuleren, zelfs als deze is bevestigd en de creditcard of PayPal-rekening van de klant in rekening is gebracht. Wij behouden ons dit recht voor tot het moment van levering van het product aan die klant. Als een dergelijke annulering plaatsvindt nadat de klant voor het product is afgeschreven, zullen wij het bedrag in kwestie op de creditcard of PayPal-rekening van de klant bijschrijven.

Levering

De levering gebeurt volgens de instructies van de klant per post of koerierdienst en wordt door de klant betaald tegen de prijs die op het ogenblik van de aankoop is aangegeven. Ultrabasic zal verzendkosten in rekening brengen aan de klant, die zullen variëren afhankelijk van de grootte en de prijs van het product.

Beschadigde goederen

Als een product dat elektronisch of fysiek beschadigd is, zal Ultrabasic contact opnemen met de fabrikant of verkoper om een vervangend exemplaar van het product af te geven na ontvangst van een redelijk bewijs van die schade.

Indien u een beschadigd product ontvangt, dient u de Ultrabasic klantenservice binnen 14 dagen na ontvangst een e-mail te sturen om ons te informeren over de schade en om een nieuw product naar u toe te laten sturen zonder dat dit kosten met zich meebrengt.

Houd er rekening mee dat de publicatie op de website door de maker wordt gecontroleerd en dat wij niet alle content op onze website screenen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de kwaliteit van de inhoud te controleren voordat hij een product bestelt. Dit beleid voor beschadigde goederen is niet van toepassing op de inhoud, maar alleen op het fysieke product.

Overtollige Inventarisatie

U geeft Ultrabasic toestemming om te beschikken over elke voorraad die als gevolg van restitutie, herdruk, fraude, productbemonstering of promotionele activiteiten te veel wordt, op elke manier die wij geschikt achten.

Het rapporteren van ongepaste inhoud aan Ultrabasic

Ultrabasic schermt de inhoud niet handmatig af voordat deze op de website wordt weergegeven, dus af en toe kunnen leden per ongeluk of opzettelijk inhoud indienen en weergeven die in strijd is met deze overeenkomst.

Ongepaste inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of bedrijf schendt, of die een persoon, volk, ras, godsdienst of religieuze groepering belastert of belastert, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins verwerpelijk is. Ultrabasic behoudt zich het recht voor dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt de geplaatste inhoud niet regelmatig.

Help ons alstublieft door ons op de hoogte te stellen van alle ongepaste of mogelijk ongepaste inhoud die u op de website ziet. Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, kunt u een formele klacht indienen door gebruik te maken van de processen die in ons beleid worden beschreven.

Specifieke waarschuwingen

U dient ervoor te zorgen dat uw toegang tot deze website en de Ultrabasic service niet illegaal is of verboden wordt door wetten die op u van toepassing zijn.

U dient zelf voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt voor toegang tot deze website en de Ultrabasic service u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadaardige computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan enig computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van deze website of een gelinkte website.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet leveren van de Ultrabasic dienst, corruptie aan of verlies van gegevens, fouten of onderbrekingen, enige opschorting of stopzetting van de Ultrabasic dienst, of enige overdracht door anderen in strijd met de verplichtingen van de geregistreerde leden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

U erkent dat we mogelijk niet in staat zijn om de identiteit van andere geregistreerde leden te bevestigen of te voorkomen dat ze onder valse voorwendselen of op een manier die de rechten van een persoon schendt, handelen.

Intellectuele eigendomsrechten en licentie

Door aanbiedingen aan Ultrabasic in te dienen, verleent u Ultrabasic een niet-exclusieve, wereldwijde sublicentie die in staat en overdraagbaar is om de inhoud van dergelijke aanbiedingen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken en weer te geven in verband met de diensten en activiteiten van Ultrabasic om de verkoop van uw product te vergemakkelijken, inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel of het geheel van de Ultrabasic site in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. Tevens verleent u hierbij aan iedere gebruiker van de Ultrabasic site een niet-exclusieve licentie om via de site toegang te krijgen tot uw content en deze content te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en weer te geven zoals toegestaan via de functionaliteit van de site en onder deze gebruikersovereenkomst. De bovenstaande licenties eindigen binnen een commercieel redelijke termijn nadat u uw aanbiedingen van de Ultrabasic site heeft verwijderd of verwijderd. De bovenstaande licenties die u in de door u ingediende gebruikerscommentaren toekent, zijn eeuwig en onherroepelijk.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn eigendom van of in licentie bij ons. Behalve voor de doeleinden van en onder de voorwaarden die worden voorgeschreven door de relevante wetgeving op het gebied van auteursrecht en merkenrecht in de hele wereld, en behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst, mag u niet in enige vorm of op enige wijze:

 • het gebruiken, aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of creëren van afgeleide werken van enig deel van deze website; of
 • alle informatie, producten of diensten die worden verkregen via enig onderdeel van deze website te commercialiseren,

zonder onze schriftelijke toestemming.

Als u een van onze handelsmerken gebruikt met betrekking tot onze activiteiten, producten of diensten, moet u een verklaring opnemen waarin dat handelsmerk aan ons wordt toegekend. U mag geen van onze handelsmerken gebruiken in of als geheel of een deel van uw eigen handelsmerken; in verband met activiteiten, producten of diensten die niet van ons zijn; op een manier die verwarrend, misleidend of bedrieglijk kan zijn; of op een manier die ons of onze informatie, producten of diensten in diskrediet brengt.

Gelinkte websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites ("gelinkte websites"). Deze links worden alleen voor het gemak aangeboden en kunnen niet actueel blijven of worden onderhouden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van gelinkte websites.

Onze links met gelinkte websites mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of aanbeveling door ons van de eigenaars of exploitanten van die gelinkte websites, of van enige informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die zich op die gelinkte websites bevinden, tenzij en in de mate waarin het tegendeel is bepaald.

Disclaimer

Wij garanderen niet dat de Ultrabasic website vrij is van fouten of virussen. Wij verklaren of garanderen niet dat de toegang tot de Ultrabasic website ononderbroken zal zijn.

U erkent dat de Ultrabasic-website kan worden beïnvloed door storingen, defecten of vertragingen als gevolg van factoren, waaronder technische problemen met de prestaties of de werking van onze of andermans software, apparatuur of systemen, verkeer of technische problemen met het internet of storingen in de infrastructuur.

Wij garanderen niet dat de uploads van leden naar deze website worden beschermd tegen verlies of misbruik of wijziging door derden. Wij garanderen niet dat alle geüploade content op onze website beschikbaar zal zijn. Als we ervoor kiezen om naar eigen goeddunken inhoud op onze website beschikbaar te stellen, garanderen we niet dat deze binnen een bepaald tijdsbestek beschikbaar zal zijn.

Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade (ook niet door nalatigheid) die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van deze website of een gelinkte website, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor een dergelijk verlies als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op informatie die op deze website is opgenomen of die via deze website wordt benaderd.

Voor zover toegestaan door de wet, wordt elke voorwaarde of garantie die anders zou worden geïmpliceerd in deze voorwaarden hierbij uitgesloten. Indien de wetgeving een voorwaarde of garantie impliceert en deze wetgeving ons verbiedt de toepassing van of onze aansprakelijkheid onder een dergelijke voorwaarde of garantie uit te sluiten of te wijzigen, wordt deze voorwaarde of garantie geacht te zijn opgenomen, maar onze aansprakelijkheid voor een schending van deze voorwaarde of garantie zal beperkt zijn tot een of meer van de volgende zaken, die wij als gebaar van goede wil kunnen aanbieden:

 1. indien de inbreuk betrekking heeft op goederen:
 • de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;
 • de reparatie van dergelijke goederen;
 • de betaling van de kosten voor de vervanging van de goederen of voor de aankoop van gelijkwaardige goederen; of
 • de betaling van de kosten voor het laten repareren van de goederen; en
 • als de inbreuk betrekking heeft op diensten:
 • het opnieuw leveren van de diensten; of
 • de betaling van de kosten voor het opnieuw laten leveren van de diensten

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, te verdedigen en te vrijwaren, evenals alle derden die de producten die u via de website verkoopt, afdrukken, produceren en/of op een andere manier uitvoeren, hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) of andere uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit of voortvloeien uit:

 • uw schending van een clausule van deze overeenkomst;
 • elke bewering dat materiaal dat u aan ons voorlegt of naar de website stuurt, inbreuk maakt op of anderszins in strijd is met het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; en/of
 • uw activiteiten in verband met de website.

Deze vrijwaring zal worden toegepast zonder rekening te houden met de nalatigheid van een partij, met inbegrip van een gevrijwaarde persoon.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Gebruikers van onze website moeten ons privacybeleid - dat in deze overeenkomst is opgenomen door middel van verwijzing - raadplegen voor informatie over de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Beveiliging van informatie

Geen enkele gegevenstransmissie via het internet kan zo veilig worden gegarandeerd. We streven ernaar om dergelijke informatie te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen. Daarom wordt alle informatie die u aan ons doorgeeft op eigen risico doorgegeven.

Beëindiging van de toegang

De toegang tot deze website kan te allen tijde door ons worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Onze disclaimer zal niettemin na een dergelijke beëindiging blijven bestaan.

Algemeen

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze overeenkomst wanneer dit te wijten is aan omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen.

Indien wij bij een bepaalde gelegenheid afstand doen van rechten die ons uit hoofde van deze overeenkomst ter beschikking staan, betekent dit niet dat deze rechten bij een andere gelegenheid automatisch worden opgeheven.

Indien een van de voorwaarden van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, onafdwingbaar of onwettig wordt geacht, blijven de overige voorwaarden niettemin onverminderd van kracht.

U kunt uw account op elk moment sluiten door in te loggen op uw account.

BIJLAGE A - Dienstenovereenkomst

U wenst gebruik te maken van de diensten van Ultrabasic om de marketing en verkoop van uw kunst op een fysiek product te vergemakkelijken en om de vervaardiging van het fysieke product ("uw product") te regelen zodra een bestelling is gedaan via www.ultrabasic.com ("de website"). Ultrabasic zal deze diensten leveren onder de voorwaarden die in deze dienstverleningsovereenkomst zijn vastgelegd. Daarnaast zal Ultrabasic zorg dragen voor de levering van dergelijke producten aan de klant.

 1. Diensten

1.1 Ultrabasic zal als onafhankelijke opdrachtnemer in opdracht van u bestellingen van klanten voor de aankoop van uw producten via de website op de markt brengen en verkrijgen en in opdracht van u zal Ultrabasic deze bestellingen door derden laten uitvoeren door het faciliteren van de betaling voor en de fabricage van uw producten ("Diensten"). Ultrabasic zorgt dan voor de levering van uw producten volgens de instructies van de klant.

1.2 Ultrabasic zal de Diensten uit hoofde van deze overeenkomst leveren tot aan de beëindiging ervan in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

1.3 U gaat ermee akkoord dat het Ultrabasic vrij staat om in elke hoedanigheid op te treden voor elke andere persoon die geïnteresseerd is in de promotie, marketing en het verkrijgen van bestellingen van leden van het publiek voor de aankoop van hun kunsten via de website, met inbegrip van elke kunst die hetzelfde is als, of vergelijkbaar is met, uw producten.

 1. 9. Licentie en permanente instructies

2.1 U verleent Ultrabasic een niet-exclusieve licentie om uw intellectuele eigendom met betrekking tot uw producten te gebruiken om ons in staat te stellen de Diensten uit te voeren.

2.2 U geeft Ultrabasic hierbij opdracht de verkoop van uw product te faciliteren, waaronder het betalen, verwerken en laten vervaardigen van uw product(en) met betrekking tot de door de klanten via de website geplaatste bestellingen en Ultrabasic zal deze betaling faciliteren en vervaardigen in overeenstemming met redelijke zakelijke praktijken, tenzij u voorafgaand aan de plaatsing van die bestelling door een klant anders instrueert.

 1. Verkoop van uw producten

3.1 De verkoopprijs die in rekening wordt gebracht aan klanten die uw product kopen, bestaat uit de fabricagekosten die in rekening worden gebracht door de derde fabrikant, de vergoeding van Ultrabasic voor het hosten van de marktplaats en het faciliteren van de transactie (de fabricagekosten en de vergoeding van Ultrabasic worden gezamenlijk, en inclusief belasting, het "basisbedrag" genoemd), uw marge als maker ("uw marge"), en eventuele relevante omzetbelasting die Ultrabasic en/of u (al naar gelang het geval) verschuldigd zijn aan de desbetreffende belastingdienst. Verzendkosten zullen ook worden toegevoegd aan de verkoopprijs. Bij het beschikbaar stellen van elk individueel werk voor de verkoop kunt u elk gewenst percentage markup selecteren, groter dan of gelijk aan nul, boven het basisbedrag, maar onder de geautomatiseerde bovengrens (onder voorbehoud van wijzigingen van tijd tot tijd). De door u op de website geselecteerde procentuele markup voor elk van uw producten wordt gebruikt om de dollarwaarde van uw marge voor elke verkoop te berekenen.

3.2 U kunt de procentuele opwaardering bovenop het basisbedrag te allen tijde wijzigen door uw selectie op de website te wijzigen. Wij kunnen het basisbedrag op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u en dit heeft invloed op de dollarwaarde van uw marge, die wordt berekend als een percentage van het basisbedrag (als wij bijvoorbeeld ons basisbedrag verhogen, zal ook uw marge stijgen). De verkoopprijs zal niet veranderen op een individuele verkoop nadat een klant een bestelling heeft ingediend op de website.

3.3 Ultrabasic stuurt u een e-mail naar het e-mailadres dat u in uw account heeft geregistreerd om u op de hoogte te stellen wanneer een bestelling voor uw producten is geplaatst.

3.4 U stemt ermee in dat Ultrabasic niet verklaart dat zij in staat zal zijn een bestelling voor uw producten te plaatsen, hetzij tegen de detailhandelsprijs, hetzij tegen eender welke prijs, noch dat u enig voordeel zult behalen door het aangaan van deze dienstverleningsovereenkomst.

3.5 Alle artikelen die via de website worden aangeschaft, worden in opdracht van u vervaardigd volgens afspraken met externe leveranciers. Dit betekent dat de eigendom en het risico voor verlies van dergelijke artikelen van u op de klant/koper overgaan zonder dat deze via ons overgaan voordat de goederen in opdracht van de klant worden geleverd.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 U geeft Ultrabasic toestemming om de verkoopprijs ("verkoopopbrengst") van klanten te innen, vast te houden en te distribueren onder de in dit artikel 4 genoemde voorwaarden. Ultrabasic brengt de klant ook kosten in rekening voor de verzending die door ons worden ingehouden en heeft geen invloed op het aan u te distribueren bedrag.

4.2 U geeft Ultrabasic toestemming om het basisbedrag (inclusief de marge van Ultrabasic voor facilitaire diensten, inclusief belasting indien van toepassing) in mindering te brengen op de verkoopopbrengst van uw producten voordat u uw marge uitkeert (inclusief belasting indien van toepassing).

4.3 Wij betalen uw marge in overeenstemming met de betaalmethode die u op de website selecteert. Dit gebeurt meestal tussen de 15e en 20e dag van de maand.

4.4 U kunt te allen tijde verzoeken dat wij u het volledige bedrag op uw rekening betalen. Wij streven ernaar dit bedrag binnen 7 dagen na uw verzoek te betalen.

4.5 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Ultrabasic over actuele gegevens van uw postadres en bankrekeninggegevens beschikt. Ultrabasic is niet aansprakelijk voor eventuele door u geleden schade als u ons onjuiste gegevens verstrekt met betrekking tot de betaalmethode. Als wij niet in staat zijn om u te betalen omdat u ons onjuiste gegevens heeft verstrekt of omdat uw gegevens verouderd zijn, houden wij uw marge tot 12 maanden na de betaaldatum aan. Als u de ultrabasic niet op de hoogte hebt gesteld van een wijziging in de gegevens van de betaalmethode, dan wordt uw marge verbeurd verklaard aan Ultrabasic of gedoneerd aan een goed doel van onze keuze.

 1. Belastingverantwoordelijkheid

5.1 Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen belastingen in verband met elke transactie en zal rekening houden met alle belastingen die worden opgelegd door overheden of bestuursorganen, en de daarmee verband houdende boekhoudkundige of controle-eisen die voortvloeien uit, als gevolg van of in verband met verplichtingen uit hoofde van deze dienstverleningsovereenkomst. Wij raden u aan om met uw belastingadviseur te overleggen over de toepassing van belastingen voor u als verkoper van de goederen.

5.2 Ultrabasic zal geen belastingen innen of betalen namens u, aangezien Ultrabasic slechts optreedt als agent om de verkoop van uw product aan de klanten te vergemakkelijken. Zoals vermeld in artikel 4.2 van deze Overeenkomst worden de aan u uitgekeerde bedragen geacht inclusief eventuele belastingen te zijn. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden en kwijtschelden van eventuele belastingschulden die voortvloeien uit de verkoop van uw producten, samen met eventuele rente of boetes die een belastingdienst zou kunnen heffen als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen.

5.3 Indien u een Australisch bedrijfsnummer (ABN) of BTW heeft, kunt u uw ABN of BTW op verzoek indienen op de website. Als u geen ABN of BTW heeft, of als u ervoor kiest om uw ABN of BTW niet op de website in te dienen, bent u verplicht om meer informatie te verstrekken over de omstandigheden waaronder u uw producten te koop aanbiedt op de website, inclusief of een van de Australische Belastingdienst (ATO) of passende vrijstellingen van de belastingdienst op u van toepassing zijn.

5.4 Om twijfel te voorkomen, zijn alle fiscale rapportageverantwoordelijkheden van u aan de relevante belastingautoriteiten volledig uw verantwoordelijkheid.

 1. Vrijwaring

6.1 U vrijwaart Ultrabasic en zal deze vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schulden, rekeningen, kosten, pandrechten, acties en procedures van welke aard dan ook, bekend of onbekend door welke persoon dan ook, die voortvloeien uit, verband houden met of uit hoofde van de aanstelling, of enige schending of niet-uitvoering van uw verplichtingen onder deze Servicesovereenkomst of die voortvloeien uit uw opzettelijk handelen, nalatigheid of verzuim in de uitvoering van dergelijke verplichtingen.

6.2 Dit artikel 6 blijft ook na beëindiging van deze Dienstenovereenkomst van kracht.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

7.1 Ultrabasic is in geen geval aansprakelijk voor enige door u geleden gevolgschade of schade die voortvloeit uit deze Servicesovereenkomst. Voor zover de wet dit toestaat, worden alle garanties en voorwaarden die door de wet worden geïmpliceerd hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Beëindiging van deze overeenkomst

8.1 U kunt deze Servicesovereenkomst opzeggen door uw account te sluiten.

8.2 Ultrabasic kan u te allen tijde schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging van deze Servicesovereenkomst.

8.3 Na kennisgeving van beëindiging op de wijze zoals beschreven in artikel 8.1 of 8.2, machtigt u ons om alle lopende transacties met betrekking tot uw producten af te ronden, hetgeen wij zullen doen onder de voorwaarden van deze Servicesovereenkomst. De beëindiging van deze Servicesovereenkomst wordt van kracht zodra deze transacties zijn voltooid.

8.4 Bij beëindiging van deze Servicesovereenkomst door een van beide partijen zal Ultrabasic u de opgebouwde leden-marge-opbrengsten uit uw account betalen.

Winkel onze Instagram

Klik op een afbeelding om te winkelen